Informace o MŠ

  • » Program školy
  • » Školní řád
  • » Školné
  • » Stravování
  • » Přijímací řízení

   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

    

   Čtvrtek -        4. 5. 2017 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


   pátek -           5. 5. 2017 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

   Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

   K přijímacímu řízení s sebou přineste:

   1.    občanský průkaz

   2.    rodný list dítěte

   3.    žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

   O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy. Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

  • » Projekty MŠ

   Informace o projektech probíhajících v naší MŠ