Kroužky v MŠ


   

   


  Zpívání a tancování

  Specifické cíle: ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí- koordinace pohybu a dýchání při zpěvu a tancování, rozvoj řečových, pěveckých a jazykových dovedností,rozvoj paměti a projevu na veřejnosti. Hudební a hudebně pohybové hry, tanečky lidové a country tance, hudební hry podporující tvořivost, představivost a fantazii, cvičení hudební paměti.Učit se zvládat základní hudební dovednosti vokální a instrumentální.


  Angličtina pro nejmenší

  Spolupracujeme s Kroužky Východní Čechy.Pro děti je připravena angličtina formou zábavy, her, písniček, říkanek.Kroužek je vždy v úterý od 15,00 hodin.


   

  Veselé pískání s flétničkou

  Cílem je relaxace, nácvik správných návyků při dýchání, vzbuzení zájmu o hudbu a zvládnutí základních tónů hry na flétnu. Výuka probíhá ve dvou skupinách a začíná prstovým a dechovým cvičením. Pokračuje nácvikem základních tónů, zmelodizovaných říkadel a jednoduchých lidových písní. Děti své dovednosti mohou předvést rodičům při společném "Setkání s rodiči".


  Kroužek logopedické prevence a intervence

  Probíhá individuálně na třídách. V malé skupince dětí provádíme hravou formou dechová, fonační artikulační cvičení (cvičíme správné dýchání a rozhýbáváme mluvidla - jazyk, obličejové svalstvo) v rámci režimu MŠ.  Sportovky

  Každý pátek naši sportovci na zahradě školky zkouší míčové hry, atletiku apod. Ti nejlepší pak reprezentují MŠ na sportovních hrách Mateřských škol.


  Plavání 

  V 1. pololetí probíhá plavání předškoláků ve spolupráci s plavčíky v plaveckém bazénu Chrudim.


  Lyžování

  Probíhá ve spolupráci SKI FANATIC.