Pohádky

    Paní učitelky : Marunová Helena, Graciasová Martina

    Seznam dětí :http://msstadion.cz/files/pohadky-abc.pdf

    Třídní vzdělávací plán : files/tvp-pohadky-2015---2016.doc