Přijímací řízení

  .  

        

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  Čtvrtek -        9. 5. 2018 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


  pátek -            10. 5. 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

  Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

  K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy.

  Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

  Kritéria a počet bodů :

  1.

  Trvalý pobyt dítěte na území města Chrudim ( dle vyhlášky města Chrudim č. 4/2018 – školské obvody mateřských škol )

  10 bodů

  2.

  Dítě, jehož starší sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 3, U Stadionu 755 pro školní rok 2019/2020  (lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 12. 2019)

  5 bodů

   

  Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost) a jeho celková zralost pro vstup do MŠ.

   

  Bez ohledu na bodové hodnocení může ředitelka mateřské školy přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele například k celkové zralosti dítěte.


    Seznam přijatých dětí dle registračních čísel :    http://msstadion.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych-1.pdf 

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  Čtvrtek -        3. 5. 2018 od 9:00 hod. do 17:00 hod.


  pátek -           4. 5. 2018 od 9:00 hod. do 11:00 hod.

  Zápis bude probíhat v ředitelně školy.

  K přijímacímu řízení s sebou přineste:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně vyjádření dětského lékaře)

  O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti. Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy a ve vývěsce mateřské školy.

  Rodiče nepřijatých dětí se dostaví osobně pro rozhodnutí do ředitelny školy.  

  Kritéria a počet bodů :

  1. Dítě, které k 31. 8. 2018 dosáhne nejméně 3 let věku a má místo trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu) ve školském obvodu dle vyhlášky města Chrudim č. 3/2018    10 bodů

   

  2. Trvalý pobyt dítěte na území města Chrudim                                                              5 bodů

   

  3. Dítě, jehož sourozenec je zapsán k docházce v MŠ, Chrudim 3, U Stadionu 755  pro školní rok 2018/2019 (- lze zohlednit pouze u dětí, které dovrší 3 let k 31. 12. 2018)    2 body

   

  4. Dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce                                       2 body

   

  5. Zdravotní znevýhodnění zákonných zástupců – nutno doložit potvrzením                  2 body