Školné

    Úplata je stanovena na základě objemu vynaložených neinvestičních nákladů na mateřskou školu v předcházejícím roce.

     

    Výše úplaty na každé přihlášené dítě činí ve školním roce 2020/2021 měsíčně 500,- Kč.

    http://msstadion.cz/files/smernice-ke-stanoveni-uplaty.docx

     files/dodatek-ke-smernici-o-stanoveni-uplaty.docx