Stravování

   

  Výše stravného k 1.9.2019:

   

  děti 3-6 let/den

  děti 7 let/den

  Přesnídávka

  8,00 Kč

  8,00Kč

  Oběd + pitný režim

  22,00 Kč

  23,00 Kč

  Svačina

  8,00 Kč

  8,00 Kč

  Přesnídávka + oběd

  30,00 Kč

  31,00 Kč

  Celý den

  38,00 Kč

  39,00 Kč

   

  Výdej jídel

  Dopolední přesnídávka    od  8.15    do  8.45  hod.

  Oběd                                od  11.45  do  12.15  hod.

  Odpolední svačina           od  14.00  do  14.30.  hod.